werkwijze

De PGB-wet- en regelgeving is complex. Zie ons als een persoonlijke en toegankelijke gids. Wij voorzien cliënten en zorgverleners van heldere uitleg en begeleiden de processen. Voorop staan keuzevrijheid van de cliënt en het voeren van een transparante administratie. Mees administratie werkt volgens de kwaliteitscriteria van de Alliantie Erkende PGB-bureaus.

fase 1

Uitleg over de betreffende wetgeving, hulp bij het opstellen van PGB-plan, budgetplan, zorgplan, zorgbeschrijving. Tekenen van overeenkomst met Mees administratie en machtiging Zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar. Vanaf nu nemen wij verantwoordelijkheid voor de voortgang van de aanvraag.

Desgewenst zijn wij aanwezig bij gesprekken met gemeente, wijkverpleegkundige of Zorgkantoor.

fase 2

Na de PGB-toekenning volgt de zorgovereenkomst tussen cliënt en zorgverlener en de SVB machtiging vertegenwoordiging, zodat wij de belangen van de cliënt kunnen behartigen en de PGB-administratie kunnen doen.

Mees administratie controleert of de zorgverlener voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, zoals het hebben van een Kvk-registratie, algemene voorwaarden en klachtenreglement, VOG en geldig legitimatiebewijs. 

fase 3

Het zorgbudget staat gereserveerd bij de SVB of zorgverzekaar. De zorginstelling of de zorgverlener stuurt iedere maand een -door de cliënt ondertekende- factuur. Deze verwerken wij binnen een dag.

Mees administratie heeft inzicht in het totaalbudget en de bestedingen en controleert de maandelijkse declaraties aan de toekenningsbeschikking, zorgplan en zorgovereenkomst.

Wij blijven in contact met de cliënt, gaan na of de geleverde zorg nog past bij de zorgvraag en zo nodig helpen wij naar het zoeken van een oplossing.

fase 4

Voor het aflopen van de termijn van de toekenningsbeschikking en/of zorgovereenkomst nemen wij contact op met de cliënt en zorgverlener. In overleg beslissen we over het vervolgtraject.

Als de doelstellingen uit het PGB-plan nog niet bereikt zijn, starten we het herindicatie-proces. Wanneer er geen herindicatie volgt, sluiten we de administratie door middel van SVB-wijzigingsformulieren.