mees administratie

Bureau voor PGB-administratie; voor ondersteuning bij het beheren van een PGB uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de wet langdurige zorg (WLZ) of de zorgverzekeringswet (ZVW).

Mees administratie adviseert bij de aanvraag en herindicatie, ziet toe op de juiste besteding van de PGB-gelden en verwerkt de maandelijkse facturen. Wij werken volgens de kwaliteitscriteria van de Alliantie Erkende PGB-bureaus.

diensten

  1. advies bij (her)indicering
  2. opstellen en controleren zorgplannen en overeenkomsten
  3. toezicht op besteding PGB-gelden
  4. facturatie en administratie SVB of zorgverzekeraar
  5. gewaarborgde hulp, onder voorbehoud van beschikbaarheid